Christelijke feestdagen

Voordat we de feestdagen gaan bespreken een paar belangrijke weetjes zodat je het geheel beter begrijpt. We geloven in God de Vader, God de Zoon (Jezus) en God de Heilige Geest; drie personen die samen een eenheid vormen. De christelijke feestdagen staan allemaal met elkaar in verbinding en deze gebeurtenissen hebben een gezamenlijk doel: de relatie tussen God en mensen herstellen. God houdt van ons, terwijl wij hem vaak teleurstellen en dingen doen die lijnrecht tegen Hem ingaan. God wil je dat vergeven als je er oprecht spijt van hebt.
 
De geboorte van Jezus vieren we met Kerst. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn drie opeenvolgende dagen waarop wij stil staan bij het sterven van Jezus voor onze zonden. Maar op de zondag vieren we Pasen: Hij is opgestaan uit de dood! 40 dagen na Pasen vieren we Hemelvaart, Jezus verliet de aarde om weer bij God de Vader in de hemel te gaan wonen. Na 10 dagen ontvingen Zijn leerlingen met Pinksteren de Heilige Geest, die hen helpt om het evangelie te verspreiden.
 

Kerst

Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus. Jezus is geboren uit een maagd, Maria. Zij was verloofd met Jozef, maar hij is niet de vader. God zelf is de Vader, in de Bijbel staat dat ‘de Heilige Geest over Maria kwam en zij werd zwanger’.
 
Jezus werd geboren zodat hij kon sterven voor onze zonden. God wilde de mensen redden en koos ervoor zijn eigen Zoon op te offeren. Daarom kwam Jezus als baby naar deze wereld en tijdens Zijn leven liet Hij zien hoe wij met elkaar moeten leven. Daarover staan veel verhalen in de Bijbel. Zijn taak op aarde werd volbracht met Zijn dood aan het kruis. Hij droeg de straf die wij verdienen vanwege onze zonden en zo herstelde hij de relatie tussen God en mensen. Het bijzondere is dat Hij dit deed terwijl Hij zelf zonder zonde was. Maar Hij stond op uit de dood! Dat vieren wij met Pasen.
 

Meer informatie

Wil je meer weten over kerst en de betekenis daarvan? Doe dan de gratis online cursus Waarom Kerst?
 

Pasen

Witte Donderdag

Witte donderdag gaat vooraf aan de vrijdag waarop Jezus aan het kruis sterft, Goede Vrijdag. Op Witte Donderdag gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht om de Joodse paasmaaltijd, het Pascha, voor te bereiden. Het zou zijn Laatste Avondmaal worden. Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden 'Neem en eet, dit is mijn lichaam'. Ook gaf hij hun de wijnbeker met de woorden 'Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden' (Matt. 26, 26-28).
 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag stierf Jezus aan het kruis. Tijdens zijn leven op aarde streek Jezus – door zijn radicale boodschap en levensstijl – de gevestigde geestelijke orde behoorlijk tegen de haren in. Dat werd Hem niet in dank af genomen. Uiteindelijk was de haat van Jezus’ tegenstanders zo groot dat ze Hem in een oneerlijk proces door de Romeinse bezetters tot de marteldood aan een kruis lieten veroordelen. Jezus wist van tevoren hoe, waar en wanneer dit zou gebeuren. Dit proces hoorde bij Gods plan.
 
Raar om die dag Goede Vrijdag te noemen, zul je zeggen. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven om ons te redden van onze zonden. Goed nieuws dus! Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar Hij wil het contact tussen God en jou en mij herstellen.
 

Stille Zaterdag

Stille zaterdag is de dag tussen Goede Vrijdag, Jezus sterven, en Pasen, Zijn opstanding. Jezus ligt in het graf ligt en alles lijkt verloren. Wat zal God doen?
 

Pasen

Jezus staat op uit de dood! Op de derde dag na Zijn kruisiging heeft Hij de dood overwonnen. Dit deed Hij voor ons, wat een wonder!
 
Na Jezus’ dood werd Hij snel in een rotsgraf begraven omdat het bijna Sabbath – een heilige dag voor de Joden – was. Toen zijn vrienden op de ochtend na de Sabbath naar zijn graf toegingen om zijn lichaam te verzorgen troffen ze een leeg graf aan. Als snel ontdekten ze dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dit verhaal is door veel van hun tijdgenoten bevestigd, omdat ook zij Jezus in levenden lijve hadden ontmoet.
 

Meer informatie

Wil je meer weten over Pasen en de betekenis daarvan? Doe dan de gratis online cursus Waarom Pasen?
 

Hemelvaart

Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, opgestaan uit de dood en de 40 dagen erna verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" en door wat Hij hen vertelt. En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in de bijbel.
 
De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, uit de dood weer levend is geworden, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.
 

Pinksteren

Met Pinksteren vieren wij de komst van de Heilige Geest.
 
Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood en met Hemelvaart is hij teruggegaan naar de hemel. Voordat Hij naar de hemel ging beloofde Hij zijn discipelen dat zij kracht zouden ontvangen door de Heilige Geest, dat is de Geest van God. Tien dagen na Hemelvaart kwam de Heilige Geest, dat vieren we met Pinksteren. 
 
De Heilige Geest komt door het geloof in ons en wil van ons nieuwe mensen maken. Hij troost ons en leidt ons; we hoeven het niet meer alleen te doen! Bijvoorbeeld wanneer we met anderen over Jezus spreken, maar ook als we keuzes moeten maken in studie of werk of wanneer we het moeilijk hebben.