De gemeente

De Goede Herderkerk - Christelijke Gereformeerde Kerk van Haarlem is op 19 juni 2003 ontstaan uit de fusie van de gemeenten van Haarlem-Centrum en Haarlem-Noord.

Ontstaansgeschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Haarlem is geïnstitutionaliseerd op 20 december 1869. Na ongeveer anderhalf jaar zonder Christelijke Gereformeerde Kerk in Haarlem, is op 10 december 1893 opnieuw een Chr. Geref. Kerk geïnstitutionaliseerd. Op 1 mei 1928 is de kerk (vanwege de groei van het aantal leden) gesplitst in twee gemeenten: de Chr. Geref. Kerk van Haarlem-Centrum en de Chr. Geref. Kerk van Haarlem-Noord.

Na de fusie in 2003 is een zendingsgemeente ontstaan in Haarlem-Schalkwijk: Het Open Huis. Sinds 1 januari 2016 is Het Open Huis een zelfstandige Chr. Geref. Kerk in Haarlem. De Goede Herderkerk telt ongeveer 450 leden, Het Open Huis ongeveer 150.

Het kerkgebouw

Het kerkgebouw de Goede Herderkerk is sinds 1981 in gebruik bij de Chr. Geref. Kerk Haarlem.

De naam van ons kerkgebouw, Goede Herderkerk, verwijst naar wat Jezus 2000 jaar geleden al heeft gezegd: 'Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen'. Als een herder wil Jezus zich over ons ontfermen, ons leiden en richting en zin geven aan ons leven. En dat niet alleen, Hij was zelfs bereid om zijn leven voor ons te geven. Zijn liefde voor ons is overweldigend. Het is heel bijzonder om zijn liefde te ervaren. En wat nog geweldiger is: je kunt een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Wij als gemeente van Jezus Christus in de Goede Herderkerk willen graag getuige zijn van Hem die ons leven vult en onze harten doet jubelen. 

Profiel

Zie ook een uitgebreidere beschrijving van het profiel van de gemeente

Het Open Huis
Het Open Huis wil in Schalkwijk een plaats zijn waar mensen God kunnen zoeken en vinden. Het wil ook een ontmoetingsplaats zijn voor bewoners uit de wijk. Bezoek de website van Het Open Huis »