Onze visie

Wij willen een open herberg in Haarlem zijn, waar mensen zich kunnen voeden met Gods Woord en warmen aan Zijn liefde. De herberg is open voor zoekers, reizigers en vaste gasten. We vieren en vertellen er dat God zorgt voor alle mensen en in het bijzonder voor wie in Hem gelooft, en sporen elkaar aan Jezus te kennen en te volgen.

Open herberg

Samen bieden we in de herberg een plaats waar, vanuit het evangelie van Jezus Christus, mensen warmte, rust en geborgenheid vinden, elementen die in de moderne tijd en omgeving vaak niet voorhanden zijn. We zijn open, dus niet besloten: wat binnen gebeurt is goed zichtbaar voor de omgeving, die dan ook altijd gastvrij wordt ontvangen. Armen krijgen de beste tafels en verkleumden zitten het dichtst bij het vuur.

In Haarlem

Wij zijn allereerst kerk/herberg in Haarlem en omgeving. Als wij naar buiten kijken, zien wij eerst onze directe omgeving, dáár waar we als kerk/herberg en ieder persoonlijk ook echt iets kunnen en willen betekenen.

Gods Woord

We zijn geen gewone herberg. Eten en drinken zijn er gratis. De menukaart is wel uitgebreid maar niet variabel met de seizoenen en de smaak van de mensen. De Bijbel is het boek waarin God tot ons spreekt door de eeuwen heen, dus ook in de herberg dient dit Woord ons als voedsel. Vloeibaar voor de zuigeling en voor de dorstige reiziger, stevig voor de vaste gasten.

Zijn liefde

Gods liefde is volop aanwezig in de herberg en is herkenbaar in de liefde en zorg die we aan elkaar en aan de omgeving in woord en daad betuigen. Wij doen dit omdat we Jezus volgen en geloven en aanvaarden dat God ons in het leven en sterven van Zijn enige Zoon Jezus Christus heeft getoond dat Zijn liefde geen grenzen kent.

Zoekers, reizigers en vaste gasten

De herberg is een plek die aan gasten de gelegenheid geeft hun (levens)verhaal te vertellen en naar dat van anderen te luisteren. Voor zoekers die hun bestemming niet kennen is er aandacht in de herberg, en wij willen helpen met hun zoektocht. Ook zij die een tijdelijk onderkomen zoeken, de reizigers, heten we van harte welkom; misschien is het maar voor even, maar een goed adres blijft in de herinnering gegrift. De herberg is er ook voor de mensen die er jarenlang komen, vroeger met hun ouders, nu misschien met hun kinderen. De sterke betrokkenheid van deze vaste gasten komt tot uiting in hun aandeel in de organisatie van de herberg.

Vieren en vertellen

In de herberg is het altijd feest. Wij vieren dat we Gods kinderen mogen zijn en eren en loven onze God. Omdat niet iedereen dat goed begrijpt, vertellen we de mensen waarom we dat doen en dat God zijn liefde aanbiedt aan ieder die het maar horen wil, want - naar de woorden van Jezus zelf - “God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3 vers 16).

Jezus te kennen en te volgen

De herberg is een plaats om Jezus en Gods wil voor ons leven te leren kennen. Jezus is de eigenaar. Wij sporen elkaar aan om te groeien in kennis en geloof, en de weg achter Jezus aan te gaan zoals God ons die wijst naar de gaven die wij van Hem door de Heilige Geest ontvangen.