Commissies

Commissie van beheer

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle kerkelijke goederen, zoals:
 • Het kerkgebouw met inventaris;
 • De vergaderlokalen met inventaris;
 • De woningen (o.a. van predikant en koster).
De commissie van beheer beheert de financiën van de kerk, maakt de begroting en de jaarrekening. Eind van het jaar vinden kascontroles ten aanzien van de verenigingen etc. plaats. Verder geeft de Commissie van beheer leiding aan de kosters.

De commissie bestaat in ieder geval uit: een voorzitter, een secretaris, een technisch lid, een boekhouder en een penningmeester.

Ongeveer 1x per kwartaal is er een overleg tussen de commissie van beheer en de kerkenraad. De commissie van beheer komt gemiddeld 1x per 6 weken bij elkaar.
 

Contact

Voor financiële zaken kunt u terecht bij de penningmeester.

Heeft u vragen over de commissie van beheer of wilt u iets besproken hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie van beheer. 
 

Evangelisatie- en zendingscommissie

De EZ-commissie houdt zich met name bezig met het organiseren van verschillende activiteiten waarbij het accent ligt op zending en evangelisatie. Onze doelstelling is de gemeente stimuleren en toerusten op het gebied van zending en evangelisatie en samen met de gemeenteleden het evangelie uitdragen.
 

Welkom

Wij ontmoeten u graag op een van onze activiteiten. Voelt u zich bijzonder aangesproken? We zijn altijd op zoek naar mensen die een helpende hand willen bieden, al is het maar eenmalig. Ideeën zijn van harte welkom.
 

Contact

ezc@cgkhaarlem.nl.
 

Perspectief

Perspectief is het kerkblad van de Goede Herderkerk en verschijnt 11 maal per jaar. Het is een blad voor en door gemeenteleden. Perspectief versterkt de onderlinge band tussen de gemeenteleden en houdt mensen die niet meer in de kerk kunnen komen op de hoogte van het wel en wee in de gemeente.

Onderwerpen die er regelmatig in terugkomen:
 • Rubriek met aandacht voor het gemeenteleven in de Goede Herderkerk;
 • Kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen;
 • Nieuws van clubs en verenigingen;
 • Bedankjes van zieken en bejaarden voor bloemen, kaarten, etc.;
 • Gedicht;
 • ‘In het Midden’: vier pagina’s speciaal voor de kinderen;
 • Nieuws over evangelisatie en zending;
 • Verjaardagen van gemeenteleden;
 • Artikelen over bepaalde acties;
 • 'Zus & zo', de maandelijkse column;
 • Oproepen voor bijzondere bijeenkomsten en concerten;
 • En natuurlijk het rooster met de kerkdiensten.
Het blad wordt gemaakt in eigen beheer. 
 

Contact

Redactie: perspectief@cgkhaarlem.nl
 

Beamerteam

Het beamerteam verzorgt de presentaties tijdens de diensten. Het gaat dan om zaken als de te zingen liederen, mededelingen en slides tijdens de preek.
 

Contact

beamerteam@cgkhaarlem.nl