Catechese

In onze Goede Herderkerk geeft een aantal enthousiaste mentorcatecheten samen met de predikant leiding aan de mentorcatechese.
 

Wat is catechese?

Catechese betekent eigenlijk Godsdienstonderwijs. We vinden het belangrijk niet alleen veel te vertellen over het geloof, maar vooral met jou in gesprek te gaan. Wat vind jij? En welke vragen heb je? 
 
Bekijk hier de roosters. Meer info bij de predikant ds. Marco Hofland.
 
Hiernaast zijn er nog de groepen voor de discipelschapscursus / belijdeniscatechese. Meer informatie is te krijgen bij de predikant ds. Marco Hofland
 

Visie mentorcatechese

In de mentorcatechese zijn we er verlangend en biddend op gericht dat de jongeren van de gemeente - door het werk van de Heilige Geest die geloof geeft - de God van hun doop leren kennen als hun God en Vader door in verbondenheid met Jezus Christus te leven.

We laten ons leiden door deze drieslag:

Jezus vinden
en ontdekken dat Hij mij al lang had gevonden

Jezus volgen
en ontdekken dat ik dat alleen kan in Zijn kracht

Jezus voorstellen
en ontdekken dat de Geest zijn beeld in mij vormt