Catechese

In onze Goede Herderkerk geven we de catechese in nauwe samenwerking met de gereformeerde (vrijgemaakte) Fonteinkerk.
Een aantal enthousiaste mentorcatecheten geven samen met de twee predikanten leiding aan deze mentorcatechese.
 

Wat is catechese?

Catechese betekent eigenlijk Godsdienstonderwijs. We vinden het belangrijk niet alleen veel te vertellen over het geloof, maar vooral met jou in gesprek te gaan. Wat vind jij? En welke vragen heb je?
 
In het seizoen 2017-2018 komen de jongste 2 groepen (Follow Me) op maandag in de Fonteinkerk bij elkaar: De jongste groep (groep 1) op een tijd die nog afgestemd wordt met de ouders, en de 2e groep om 20:00 uur. De eerste avond voor de jongste groep is na de herfstvakantie. 
De oudere groep (Follow Me Next) komt ook op maandag bij elkaar, maar in de Goede Herderkerk, om 20:00 uur. 
 
Bekijk hier de roosters (12-15 en 16+)
 
In de Goede Herderkerk is er nog een groep die om de 2 weken samen met de predikant bij elkaar komt voor de discipelschapscursus / belijdeniscatechese. Meer informatie is te krijgen bij de predikant ds. Marco Hofland
 

Visie mentorcatechese

In de mentorcatechese zijn we er verlangend en biddend op gericht dat de jongeren van de gemeente - door het werk van de Heilige Geest die geloof geeft - de God van hun doop leren kennen als hun God en Vader door in verbondenheid met Jezus Christus te leven.

We laten ons leiden door deze drieslag:

Jezus vinden
en ontdekken dat Hij mij al lang had gevonden

Jezus volgen
en ontdekken dat ik dat alleen kan in Zijn kracht

Jezus voorstellen
en ontdekken dat de Geest zijn beeld in mij vormt